Certifikace

Vizuální kontrola kvality

Nejen naše slovo je zárukou

C E R T I F I K Á T

Dle DIN EN 10204 : 1995-08

Zde najdete originál tohoto certifikátu

Systém řízení jakosti firmy WIKUS - Sägenfabrik je vybudován a certifikován dle

DIN EN ISO 9001 : 1994-08

a je v půlročních odstupech kontrolován externími auditory, kteří vyhodnocují a posuzují jeho účinnost.

Dle tohoto systému jsou všechny výrobní a kontrolní postupy dokumentovány. Teprve po pozitivním průběhu všech předepsaných zkoušek jsou pilové pásy uvolněny k prodeji.

Konfekcionalizace (sváření, označování, ochrana nástroje a jeho balení) je firmou WIKUS CZ, s.r.o. prováděna dle stejných pravidel a předpisů, přičemž je každý svár jednotlivě nedestruktivním postupem zkontrolován. Nadto jsou produkční svářecí stroje v pravidelných intervalech ošetřeny a zkontrolovány pověřeným technikem firmy WIKUS - Sägenfabrik. Pravidelné zkoužky svárů jsou v naší laboratoři metalurgicky vyšetřeny a odborně posouzeny.

WIKUS - Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann

Uwe Jelinski
Vedoucí QM


Za spávnost překladu odpovídá pan Pleschinger Ivo - jednatel společnosti WIKUS CZ, s.r.o.

Upozornění : tato certifikace není přímou ISO certifikací. Potvrzuje však, že zpracování nekonečných pilových pasů firmy WIKUS - Sägenfabrik firmou WIKUS CZ, s.r.o. svářením a následnou další kontrolou vč. označování, balení a systémem přepravy ke konečnému zákazníkovi, odpovídá stejným požadavkům jaké vyžadují předpisy dle DIN EN ISO 9001 : 1994-08.ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2010 WIKUS